Vision

Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet.
Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en meningsfull fritidssysselsättning för barn och unga.

 

Elitverksamheten

Vision

Ge Falkenberg elitfotboll på nationell toppnivå.
Ha egen rekrytering av spelare till herrarnas A-trupp från egna led och närområdet med 60%.

Målsättning

Vara en etablerad klubb inom Svensk Elitfotboll med så höga sportsliga resultat som möjligt utan att riskera föreningens ekonomi eller trovärdighet.
Vi skall arbeta för att det egna lagets sportsliga resultat skall maximeras såväl som att vi skall fortsätta utveckla fotbollsindivider till gagn för fotbollen såväl nationellt som internationellt.

Elitföreberedande verksamheten

Vision och målsättning

Verksamheten ger möjlighet att kombinera elitsatsning på fotboll och studier. Detta knyts samman med spelaren till en individuell utvecklingsplan, i syfte att nå målet med fotbollen såväl som med studier och det sociala.

Att förutom fotbollsutveckling också arbeta med spelarens personlighetsutveckling. Rekrytering till U19/17-trupperna skall ske i Falkenbergs kommun där fotbollsgymnasiet är en viktig plattform.

Inom ramen för Tipselit skall vi vara ett föredöme gällande spelarutbildning i kommunen, samt även engagera oss i ledarutbildning i såväl Falkenbergs FF som i mindre föreningars ledar- och spelarutveckling.

Ungdomsverksamheten

Vision och målsättning

Falkenbergs FF:s ungdomsvision är att utbilda bra ledare som brinner för föreningen samt idrottsligt fostra ungdomar så att de fortsätter med ett hälsosamt idrottande in i sitt vuxna liv samt att förse föreningens elitförberedande del med välskolade och motiverade fotbollsspelare.

Vårt mål är att årligen bedriva kvalitativ träning och spel för ungdomar mellan 6-14 år för att kunna förse den elitförberedande verksamheten med spelarindivider som är så pass välutbildade samt motiverade att de vill fortsätta med fotboll på hög nivå samt att de på sikt kan bli spelare på elitnivå.

 

Falcon Alkoholfri Arena
Kristineslättsallen 3
311 46 Falkenberg

Hitta hit (Google Maps)
Kreera web & design Falkenberg